eTesty - Otázka 06050274

Tato značka:

  • 1) Zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
  • 3) Ukončuje platnost zákazu zastavení na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny Dopravní značky má kód 06050274 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod. Průměrná doba zodpovězení této otázky v testech je 0:23 min a úspěšnost 84.9%

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Dopravní značky:
VSTE
Copyright © 2007-2018 eTesty.cz
[předchozí verze] [mobilní verze]
Všechna práva vyhrazena. PROVOZOVATEL / KONTAKT
[podmínky užití]
webDesign By: PESL.NAME