Autoškola testy - cvičný autoškola test 2024 - Profesní průkaz - C,D


Test na zkoušku profesní způsobilosti (ZPZ) - skupiny C,D

Tento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro absolvování zkoušky profesní způsobilosti (ZPZ) pro skupiny C,D. Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 80 otázek z oficiálních testů. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné správně zodpovědět alespoň 70% otázek v každé z 8 tématických oblastí.

Základní charakteristika testu:

 • počet otázek: 80
 • časový limit: 90 minut
 • maximální počet bodů: 80
 • nutný počet bodů: 56 (70% v každé z 8 oblastí)

Struktura otázek:

 • 10 otázek ze skupiny Teorie pokročilého racionálního řízení a ZBJ (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Poskytování služeb a logistiky (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Zdravotní rizika a jejich předcházení (každá otázka za 1 bod)
 • 10 otázek ze skupiny Prevence a řešení mimořádných událostí (každá otázka za 1 bod)

Základní vyhodnocení testu je zdarma; mimo to lze využít i řadu doplňkových služeb.zpět na seznam všech testů