Autoškola testy - cvičný autoškola test 2024 - Způsobilost dopravce - osobní (cvičný)


Cvičný test na zkoušku odborné způsobilosti dopravce (ZD) - osobní doprava

Tento cvičný test slouží pro ověření znalostí potřebných pro absolvování zkoušky odborné způsobilosti dopravce (ZD) pro osobní dopravu. Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 60 otázek z omezeného okruhu oficiálních testů. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné správně zodpovědět alespoň 50% otázek z celkového počtu bodů.

Základní charakteristika testu:

  • počet otázek: 60
  • časový limit: 120 minut
  • maximální počet bodů: 10
  • nutný počet bodů: 50

Struktura otázek:zpět na seznam všech testů