Autoškola testy pro cizince - často kladené otázky

Jsou k dispozici i autoškola testy pro cizince?

Autoškola testy si můžete vyzkoušet i v cizích jazycích:

Kompletní autoškola testy v cizích jazycích jsou poskytovány zdarma účastníkům kurzů Autoškoly Horázný v Praze.

Kurz autoškoly pro cizince

Cizinci mohou v České republice absolvovat kurz autoškoly i v libovolném cizím jazyce. Cizinci využívají nejčastěji Kurzu autoškoly v Angličtině, Kurzu autoškoly v Ruštině a Kurzu autoškoly v Němčině. Zkoušky pro získání řidičského průkazu v České republice pak probíhají za přítomnosti tlumočníka. Získaný řidičský průkaz je mezinárodní (tzv. "eurořidičák"), je tedy platný i ve všech státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a je uznáván i v řadě dalších zemí, které jsou signatáři Vídeňské a Ženevské úmluvy o silničním provozu, jako například Rusko, Ukrajina, Bělorusko a většina zemí bývalého Sovětského svazu a v zemích bývalé Jugoslávie. To je výhodné zejména pro cizince, kteří jsou v České republice pouze dočasně (např. zahraniční studenti) – řidičský průkaz zůstává v platnosti bez nutnosti jeho výměny ve všech zemích EU a EHP.

Za jakých podmínek může cizinec v České republice absolvovat autoškolu a získat řidičský průkaz?

Pro přihlášení do autoškoly musíte splnit tyto podmínky ze zákona:

  • podat písemnou přihlášku
  • splnit podmínku věku pro danou skupinu řidičského průkazu (můžete začít nejdříve 18 měsíců před dovršením věkové hranice)
  • absolvovat lékařskou prohlídku
  • mít v České republice trvalý nebo přechodný pobyt
  • nesmíte mít udělen soudem nebo správním orgánem zákaz řízení motorových vozidel

Kdy se může cizinec nejdříve přihlásit do autoškoly a získat řidičský průkaz?

Cizinec se může do kurzu autoškoly přihlásit ihned poté, kdy získá na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt. Závěrečné zkoušky může skládat ihned poté, kdy absolvuje kurz autoškoly. Řidičský průkaz může být cizinci s trvalým pobytem vydán ihned a cizinci s přechodným pobytem teprve tehdy, když tento pobyt cizince na území České republiky trvá alespoň 185 dní.

Jaké doklady potřebuje cizinec pro prokázání pobytu při přijetí do kurzu autoškoly?

Cizinec s trvalým pobytem: potvrzení o trvalém pobytu

Cizinec z EU nebo EHP: potvrzení o přechodném pobytu, které vydává Ministerstvo vnitra ČR.

Cizinci z ostatních zemí mimo EU a EHP: vízum, které potvrzuje přechodný pobyt v České republice

Diplomaté a technický personál velvyslanectví: diplomatický průkaz nebo podobný průkaz vydaný Ministerstvem zahraničí ČR.

Pokud potřebujete kvalifikovanou radu, můžete se obrátit na naše odborníky:

Autoškola Horázný - www.ridicak.cz

VSTE