Autoškola testy - otázka 22020038

Otázka číslo 22020038
za 1 bod

Platnost přenosné dopravní značky "Nejvyšší dovolená rychlost" umístěná na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí:

A

pouze svislou přenosnou dopravní značkou Konec nejvyšší dovolené rychlosti, nebo Konec všech zákazů nebo křižovatkou.

B

300 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

C

100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

Zobrazit správnou odpověď předcházející otázka následující otázka

náhodná otázka

Tato otázka ze skupiny Dopravní značky má kód 22020038; za její správné zodpovězení v testech se získá 1 bod.

Další otázky ve skupině Dopravní značky: