Autoškola testy - otázka 06040255

Otázka číslo 06040255
za 2 body

V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

A

Kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.

B

Opustit vozidlo.

C

Zastavovat jiná vozidla.

Zobrazit správnou odpověď předcházející otázka následující otázka

náhodná otázka

Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 06040255; za její správné zodpovězení v testech se získá 2 body.

Další otázky ve skupině Pravidla provozu na pozemních komunikacích: