STUDOVNA.moje-autoskola.cz - výuková videa pro žáky autoškol

eTesty - otázka 220270

eTesty - otázka 220270 za 2 body

Jak se zachová řidič vozidla z výhledu odbočujícího na pozemní komunikaci vpravo?

A

Nemusí na tuto osobu brát zvláštní ohled, protože se nenachází na přechodu pro chodce.

B

Nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci a dbát zvýšené opatrnosti vůči osobě s omezenou schopností orientace.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 220270 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: