eTesty - otázka 2403001

eTesty - otázka 2403001 za 2 body

Co se rozumí pod pojmem "defenzivní jízda"?

A

Takový způsob jízdy, kdy se snažíme splynout se silničním provozem, k ostatním účastníkům silničního provozu se chováme ohleduplně, ukázněně a předvídáme i jejich možné chyby.

B

Takový způsob jízdy, ve kterém jde hlavně o to, abychom byli všude co nejrychleji a udělali co nejméně chyb.

C

Takový způsob jízdy, ve kterém soutěžíme s ostatními účastníky provozu o to, kdo je lepší řidič.

Zobrazit správnou odpověď následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 2403001 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: