eTesty - otázka 2403004

eTesty - otázka 2403004 za 2 body

Jakým způsobem může ovlivnit výhled z vozidla sloupek mezi čelnim sklem a bočním oknem?

A

Taková situace by neměla nastat, konstrukce karoserie je výrobcem uzpůsobena tak, aby měl řidič v každém okamžiku neomezený výhled před vozidlo. Výhled tedy není nikdy omezen.

B

Takové omezení výhledu je dané konstrukcí vozidla, řidič by měl zohlednit prostor omezeného výhledu a kontrolovat situaci vyhlédnutím za sloupek, jen tak dokáže omezený výhled eliminovat.

C

Řidič nemůže takovou situaci vůbec ovlivnit.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 2403004 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: