eTesty - otázka 2403007

eTesty - otázka 2403007 za 2 body

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav:

A

se vztahují k vozidlům a jízdním soupravám včetně nákladu.

B

se vztahují jen k vozidlům a jízdním soupravám bez nákladu. Při jejich překročení se musí označit červeným praporkem o rozměrech 300 x 300 mm.

C

se vztahují jen k vozidlům a jízdním soupravám. Náklad může překročit nejvyšší povolené rozměry vzadu o maximálně 1 m.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Předpisy související s provozem má kód 2403007 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: