eTesty - otázka 2403016

eTesty - otázka 2403016 za 2 body

Kde a kdy nejpozději musí řidič požádat o obnovu karty řidiče?

A

Žádost musí podat ministerstvu dopravy, nejpozději 7 kalendářních dní před skončením platnosti karty.

B

Žádost může podat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nejpozději 15 pracovních dnů před skončením platnosti karty.

C

Žádost musí podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu má bydliště, nejpozději 7 pracovních dní před skončením platnosti karty.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Předpisy související s provozem má kód 2403016 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: