eTesty - otázka 2403020

eTesty - otázka 2403020 za 2 body

Může sedmnáctiletý řidič (L17) řídit s kýmkoliv, kdo splňuje podmínky pro mentory stanovené zákonem?

A

Ano, stačí, že doprovázející osoba splňuje minimální podmínky řidičské praxe.

B

Ne, může řídit jen v doprovodu mentora, který je zapsán v Evidenční kartě řidiče.

C

Ano, pokud doprovázející osoba splňuje podmínky a může to dokázat tím, že je zapsána v Evidenční kartě jiného řidiče L17.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 2403020 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: