eTesty - otázka 2403030

eTesty - otázka 2403030 za 2 body

Jaké podmínky musí splňovat mentor sedmnáctiletého řidiče (L17)?

A

Musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B minimálně 10 let, posledních 5 let toto oprávnění nepozbyl (neměl zákaz řízení), nemá zadržený řidičský průkaz, nemá v bodovém hodnocení řidiče zaznamenán žádný bod, souhlasí se zápisem jako mentor do evidenční karty sedmnáctiletého řidiče (L17).

B

Musí být držitelem řidičského oprávnění minimálně 5 let, může mít v bodovém hodnocení řidiče zaznamenány maximálně 2 body.

C

Nemusí splňovat žádné zvláštní podmínky, pouze musí souhlasit se zápisem sebe, jako mentora, do evidenční karty sedmnáctiletého řidiče (L17).

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 2403030 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: