eTesty - otázka 2403033

eTesty - otázka 2403033 za 2 body

Kdy nesmí mentor vykonávat doprovod sedmnáctiletého řidiče (L17)?

A

Bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu.

B

Nemá stanoveny žádné podmínky.

C

Když se dopustí přestupku, který je zařazen do bodového hodnocení.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 2403033 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: