eTesty - otázka 22050017

eTesty - otázka 22050017 za 2 body

Jak se zachová řidič vozidla přijíždějící k přechodu pro chodce, kde osoby zjevně hodlají přecházet pozemní komunikaci?

A

Nesmí ohrozit nebo omezit chodce a v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

B

Nemusí snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 22050017 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: