eTesty - otázka 230701

eTesty - otázka 230701 za 2 body

S jakým rizikem může řidič počítat při jízdě za označeným výcvikovým vozidlem autoškoly?

A

S tím, že vozidlo autoškoly může doprovázet žadatele o ŘO na motocyklu při výcviku nebo při závěrečných zkouškách.

B

S žádným rizikem. Nemusí brát ohled na tyto účastníky silničního provozu.

C

Nemusí brát zřetel na žádné zvýšené riziko.

Zobrazit správnou odpověď následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 230701 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: