eTesty - otázka 230715

eTesty - otázka 230715 za 2 body

V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je předepsaný bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty řidičem motorového vozidla:

A

Nejméně 0,5 m.

B

Nejméně 1,5 m.

C

Nejméně 1 m.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 230715 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: