eTesty - otázka 230724

eTesty - otázka 230724 za 2 body

Smí osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít k jízdě chodník?

A

Ano, jen neohrozí-li ostatní chodce.

B

Ne.

C

Ano. Pouze v obytné nebo pěší zóně.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 230724 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: