eTesty - otázka 230728

eTesty - otázka 230728 za 2 body

Řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nemusí v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou:

A

Dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

B

Nemusí dodržovat zákaz zastavení a stání, které jsou stanoveny zákonem.

C

Dodržovat zákaz zastavení vyplývající z dopravní značky "zákaz zastavení"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 230728 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: