eTesty - otázka 240702

eTesty - otázka 240702 za 1 bod

Jak se zachová řidič v případě, že vyjíždí z komunikace označené vyobrazenými sloupky?

A

Dá přednost v jízdě všem vozidlům, jedoucím po komunikaci, na kterou vyjíždí.

B

Dá přednost v jízdě vozidlům, přijíždějícím zprava.

C

Dá přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Dopravní značky má kód 240702 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: