eTesty - otázka 240708

eTesty - otázka 240708 za 2 body

Pokud osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nemůže užít chodník:

A

Musí užít jen levé krajnice nebo levého okraje vozovky, protože má stejné povinnosti jako chodec,

B

Smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

C

Protože je řidičem vozidla, musí na pozemní komunikaci jezdit vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 240708 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: