eTesty - otázka 240709

eTesty - otázka 240709 za 2 body

Jakým způsobem lze ukončit platnost zákazových dopravních značek?

A

Vyústěním polní nebo lesní cesty.

B

Nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou ukončující zákaz.

C

Platnost končí po ujetí 90 m za dopravní značkou.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 240709 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: