eTesty - otázka 240712

eTesty - otázka 240712 za 2 body

Jakou maximální rychlostí může jet v obci řidič po pozemní komunikaci označené touto dopravní značkou, není-li stanoveno jinak?

A

110 km/h

B

80 km/h

C

130 km/h

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 240712 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: