eTesty - otázka 22100021

eTesty - otázka 22100021 za 2 body

Ovlivní připojování nabíječky k mobilnímu telefonu za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Pouhé zapojení nabíječky k mobilnímu telefonu nemůže mít vliv na reakční dobu řidiče a ovlivnit tak vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích.

B

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

C

Ne. Řidič má povinnost mít ve vozidle zapnutý mobilní telefon.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 22100021 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: