eTesty - otázka 22100024

eTesty - otázka 22100024 za 2 body

Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ano. Je vhodné používat k řízení obuv nelimitující řidiče při ovládání vozidla. Zejména při krizovém brždění.

B

Ne. Zejména v letním období je vhodné používat otevřenou obuv.

C

Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení vozidla.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 22100024 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: