eTesty - otázka 2209129

eTesty - otázka 2209129 za 2 body

Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Při řazení rychlostních stupňů také nemusím držet volant oběma rukama

B

Ne. Je důležité přijet do cílové destinace řádně a náležitě upraven/upravena.

C

Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situace v provozu na pozemních komunikacích.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 2209129 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: