eTesty - otázka 21100010

eTesty - otázka 21100010 za 4 body

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

A

Smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru.

B

Nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů.

C

Je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Dopravní situace má kód 21100010 a v testech se za její správné zodpovězení získá 4 body.

Další otázky: