eTesty - otázka 21100014

eTesty - otázka 21100014 za 2 body

Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

A

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole, pouze pokud uplynula doba 1 roku od řádné technické prohlídky vozidla

B

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole

C

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje nebezpečnou závadu

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 21100014 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: