eTesty - otázka 21100022

eTesty - otázka 21100022 za 1 bod

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

A

smíte ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

B

smíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.

C

nesmíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Dopravní značky má kód 21100022 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: