eTesty - otázka 230718

eTesty - otázka 230718 za 2 body

Smí chodec vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li "vozidla s právem přednostní jízdy"?

A

Nesmí. Nachází-li se již na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

B

Smí.

C

Nesmí pouze v případě, kdy vozidlo s právem přednostní jízdy užije zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy a zároveň i povinné zvukové výstražné znamení.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 230718 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: