eTesty - otázka 230719

eTesty - otázka 230719 za 2 body

Jedete za dvěma motocykly, jejichž řidiči používají označení "L” (autoškola). Je vzhledem k bezpečnosti silničního provozu vhodné se zařazovat při předjíždění mezi tato vozidla?

A

Ano. Navíc to přispěje ke zvýšení plynulosti silničního provozu.

B

Zařazování se mezi tato vozidla při předjíždění nemá žádný negativní vliv na bezpečnost provozu.

C

Ne. Zákon o silničním provozu to sice nezakazuje, avšak nepřispěje to ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 230719 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: