eTesty - otázka 240716

eTesty - otázka 240716 za 1 bod

Může se motocyklista zařadit před světelnou křižovatkou do prostoru vyznačeného vodorovnou dopravní značkou?

A

Může, pokud je tam dostatek prostoru.

B

Nemůže, prostor je vyhrazen pouze cyklistům.

C

Může, motocyklista se řadí na křižovatce před ostatní vozidla.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Dopravní značky má kód 240716 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: