eTesty - otázka 240717

eTesty - otázka 240717 za 2 body

Může řidič motorového vozidla vjíždět do prostoru vyhrazeného jízdního pruhu?

A

Ano, například pokud je to nutné při objíždění překážky, nesmí přitom cyklistu jedoucího v tomto pruhu ohrozit ani omezit.

B

Ne, do vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty nesmí vůbec vjíždět.

C

Může, pokud neohrozí cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 240717 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: