eTesty - otázka 22100020

eTesty - otázka 22100020 za 2 body

Ovlivní ovládání navigačního systému vozidla za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

B

Ne. Ovládat navigační systém vozidla za jízdy neprodlužuje reakční dobu řidiče.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 22100020 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: