eTesty - otázka 2209111

eTesty - otázka 2209111 za 2 body

Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Protože je důležité dojet do cílové destinace náležitě upraven.

B

Ne. Protože je možné volant držet bezpečně i jednou rukou.

C

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 2209111 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: