eTesty - otázka 2209114

eTesty - otázka 2209114 za 2 body

Může ovlivnit nevhodně zabezpečené zvíře za jízdy reakční dobu řidiče a čas nutný k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Pokud prošlo náležitým výcvikem a tréninkem zajišťujícím jeho bezproblémové chování za jízdy vozidlem.

B

Ne. Pokud nepřesahuje 20 cm v kohoutku.

C

Ano. Povinností řidiče je zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 2209114 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: