eTesty - otázka 22100025

eTesty - otázka 22100025 za 2 body

Může ovlivnit nevhodně zabezpečené zvíře za jízdy reakční dobu řidiče a čas nutný k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Pokud prošlo náležitým výcvikem a tréninkem zajišťujícím jeho bezproblémové chování za jízdy vozidlem.

B

Ne. Pokud nepřesahuje 20 cm v kohoutku.

C

Ano. Povinností řidiče je zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 22100025 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: