eTesty - otázka 2209120

eTesty - otázka 2209120 za 2 body

V případě porušení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení):

A

musí vlastník nebo provozovatel vozidla uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek do garančního fondu za každý den porušení této povinnosti.

B

musí vlastník nebo provozovatel vozidla uzavřít pojištění zpětně.

C

nehrozí vlastníkovi a provozovateli vozidla žádný postih, pokud není provozem vozidla v daném období způsobena žádná újma.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Předpisy související s provozem má kód 2209120 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: