eTesty - otázka 2209121

eTesty - otázka 2209121 za 2 body

V případě vzniku újmy způsobené provozem vozidla bez platného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzn. vozidlem bez tzv. povinného ručení) poškozený:

A

uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa vzniku škodné události.

B

uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u České kanceláře pojistitelů.

C

nemá právo uplatnit nárok na plnění za způsobenou újmu.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Předpisy související s provozem má kód 2209121 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: