eTesty - otázka 22100041

eTesty - otázka 22100041 za 2 body

Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A

Ne. Pokud konzumuje lehkou a vyváženou stravu.

B

Ne. Konzumace potravin není zakázána.

C

Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka


Tato otázka ze skupiny Zásady bezpečné jízdy má kód 22100041 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: