eTesty - otázka 2209101

eTesty - otázka 2209101 za 2 body

Můžete jako řidič motorového vozidla z výhledu zastavit u okraje vozovky na dobu nezbytně nutnou k vystoupení spolujezdce?

A

Ne.

B

Ano

C

Ano, ale jen v případě, že neohrozím nebo neomezím cyklistu jedoucího v jízdním pruhu pro cyklisty.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 2209101 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body.

Další otázky: